การเดินทางมายัง GALA ยูซาวะ
การเดินทางมาก็ง่ายมากๆ!
 
 
การเดินทางมาจากโตเกียวมาด้วยโจเอะซึ ชินคันเซ็นก็ง่าย
สถานี GALA ยูซาวะตั้งอยู่ในสกี เซ็นเตอร์
คุณสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยังจุดที่สูงถึง 800 เมตรได้อย่างราบรื่น
สนุกสนานไปกับสโนว์ไลฟ์จากความสูงสูงสุด 1,181 เมตร
แผนที่ในการเดินทาง
วิธีการเดินทางจากนาริตะ ・ฮาเนดะ
ไปที่สถานีโตเกียวด้วยนาริตะ เอ็กเพรส ไปถึงสถานีโตเกียวโดยใช้เวลาแค่ 53 นาที จากฮาเนดะเดินทางด้วยโตเกียว โมโนเรล ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ที่สถานีโตเกียว ถ้าพบป้ายโจเอะซึ ชินคันเซ็น [ที่ขึ้นหมายเลข 20- หมายเลข 23] แล้ว ให้ขึ้นรถไฟขบวนที่มีเขียนว่า [Maxทานิกาวะ] หรือ [ทานิกาวะ]
การเดินทางจากสถานีโตเกียวมาถึง GALA ยูซาวะนั้นง่ายและ สะดวกสบายมาก [เดินทางโดยโจเอะซึ ชินคันเซ็นที่เร็วที่สุด ใช้เวลาเพียง 75 นาที]
วิธีการเดินทางด้วยรถยนต์
เลี้ยวขวาตรงทางแยกยูซาวะเข้าทางหลวงหมายเลข 17 สถาน ี GALA ยูซาวะ คืออาคารใหญ่ๆสีขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือหลังจากขับมา 3 กิโลเมตร
เมื่อเลี้ยวซ้ายตรงป้ายโฆษณา GALA ยูซาวะใหญ่ๆ ก็จะมาถึงที่จอดรถ ที่จอดรถนั้นไม่คิดค่าบริการ
รถชัตเติลบัส
เรามีรถบัสรับส่งฟรีซึ่งวิ่งจากโรงแรมหลักๆ บริเวณประตูทางออกของสถานีรถไฟ และสถานที่ต่างๆมายังลานสกี รถบัสรับส่งของเราให้บริการตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตรู่ โดยจะวิ่งตามตารางเวลาที่กำหนด
อาทิเช่น ในบริเวณด้านหน้าเรียวกังที่ชื่อ “อินะโมโตะ” (ตั้งอยู่ทางด้านขวาของประตูทางออกทิศตะวันตกของสถานีรถไฟเอจิโกะ ยูซาวะ) จะมีป้ายรอรถบัสรับส่งของเราอยู่