ติดต่อเรา

The 2018-2019 winter season will begin on the 15th of December 2018.

เรื่องทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์: (+81)025-785-6543

สอบถามเรื่องเรียนสกี/สโนว์บอร์ดภาษาไทยและจีน