หน้าดาวน์โหลด

The 2018-2019 winter season will begin on the 15th of December 2018.

ดาวน์โหลด

Image:Download

ดาวน์โหลดแผนที่ของกาล่า(คอร์สสกีและแผนที่อาคาร) หรือวิธีการใช้งานล็อคเกอร์ของกาล่า คุณสามารถดาวโหลดไฟล์เหล่านี้ลงมือถือ หรือปริ้นท์ได้ก่อนที่จะเดินทางมา

แผนที่ (คอร์สสกีและแผนที่อาคาร)

วิธีการใช้งานล็อคเกอร์ (แผนที่ห้องล็อคเกอร์และวิธีการใช้งาน)