เกี่ยวกับบริการให้เช่า
ค่าบริการให้เช่า
สกี
สโนว์บอร์ด
ครึ่งวัน [7.40-14.00 / 11.45-17.30]
1 วัน
2 วัน
ผู้ใหญ่
เด็กประถม
ผู้ใหญ่
เด็กประถม
ผู้ใหญ่
เด็กประถม
สกี + ไม้ค้ำ +รองเท้าบู้ท
สโนว์บอร์ด + รองเท้าบู้ท
3,700 เยน
1,800 เยน
5,200 เยน
2,600 เยน
7,300 เยน
3,600 เยน
ชุด + ถุงมือ
2,100 เยน
1,100 เยน
3,000 เยน
1,500 เยน
4,200 เยน
2,100 เยน
เฉพาะสกีอย่างเดียว
เฉพาะสโนว์บอร์ดอย่างเดียว
2,200 เยน
1,100 เยน
3,200 เยน
1,600 เยน
4,500 เยน
2,200 เยน
เฉพาะรองเท้าบู้ทอย่างเดียว
1,900 เยน
900 เยน
2,700 เยน
1,300 เยน
3,800 เยน
1,800 เยน
เฉพาะชุดอย่างเดียว
1,900 เยน
900 เยน
2,700 เยน
1,300 เยน
3,800 เยน
1,800 เยน
เซ็ตเลื่อนหิมะ(ถุงมือ+รองเท้าบู้ทยาว+ เลื่อนหิมะ)
1,100 เยน
900 เยน
1,600 เยน
1,300 เยน
2,200 เยน
1,800 เยน
เฉพาะรองเท้าบู้ทยาวอย่างเดียว
400 เยน
400 เยน
600 เยน
500 เยน
800 เยน
700 เยน
เฉพาะเลื่อนหิมะอย่างเดียว
500 เยน
700 เยน
1,000 เยน
สกีนั้นเป็นสกีแบบคาร์วิ่งทั้งหมด
*หมวกไหมพรมและถุงมือก็มีบริการให้เช่า
*ค่าบริการให้เช่าสำหรับเด็กทารกนั้นราคาเท่ากันกับค่าบริการสำหรับเด็ก