ข้อมูลเกี่ยวกับทางลาด
* ห้ามเล่นในพื้นที่นอกคอร์ส พื้นที่นอกคอร์สนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิต หิมะถล่ม เป็นต้น กรุณาอย่าข้ามเสากั้นบริเขตหรือตาข่ายที่ได้ติดตั้งไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
* แต่ละคอร์สอาจปิดให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปริมาณของหิมะ ฯลฯ
* สกีและสโนว์บอร์ดเป็นกีฬาที่เล่นทามกลางธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัย ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเล่นด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง
ช่วงเวลาที่ปิดให้บริการ
บริเวณตอนกลาง
  17.00 น.
บริเวณตอนเหนือ
  16.00 น.
บริเวณตอนใต้
  16.00 น.
 
ดิลิเจนซ์ กอนโดล่า
  17.30 น.
เคาน์เตอร์บริการให้เช่า
  17.30 น. (ต้องนำอุปกรณ์ที่เช่าไปมาคืนในเวลาเดียวกัน)
รถชัตเติลบัส
  19.00 ไปเอจิโกะ ยูซาวะ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลินั้นมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา)
ข้อมูลเกี่ยวกับ GALA ยูซาวะ
ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ
  วันที่ 17 ธ.ค. 2016- 7 พ.ค. 2017
ความสูงจากระดับน้ำทะเล
  1,181 เมตร
พื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลต่ำที่สุด
  ความสูงจากระดับน้ำทะเล 358 เมตร
ความลาดชันที่มากที่สุด
  33 องศา
 
คอร์สที่ยาวที่สุด

  2,500 เมตร

จำนวนลิฟต์
กระเช้ากอนโดล่า 1 ตัว, ลิฟต์สำหรับ 4 คน 3 ตัว, ลิฟต์สำหรับ 3 คน 2 ตัว, ลิฟต์สำหรับ 2 คน 4 ตัว, โรปเวย์ 1 ตัว