BIG MOUNTAIN「Yuzawa Snow Link」

หนึ่งในโซนเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุด มีทั้งหมด 48 คอร์ส

「GALA Yuzawa Snow Resort」 「Yuzawa Kogen Ski Resort」 「Ishiuchi Maruyama Ski Resort」เครือข่ายสกีรีสอร์ทที่ให้คุณเดินทางไปมาระหว่างสกีรีสอร์ททั้งสามแห่งได้อย่างอิสระด้วยตั๋วใบเดียว ทำให้เคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วและสะดวกยิ่งขึ้น「BIG MOUNTAIN SNOW LINK 」เพลิดเพลินไปกับความสูงที่แตกต่างกันประมาณ 900 ม. ความกว้างโดยรวมประมาณ 5,000 ม. ทั้ง 48 คอร์ส และหนึ่งในพื้นที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ราคาตั๋วลิฟท์ 3 ภูเขา
GALA Yuzawa Snow Resort / Yuzawa Kogen / Ishiuchi Maruyama Ski Resort

GALA Yuzawa Snow Resort / Yuzawa Kogen / Ishiuchi Maruyama Ski Resort
ตั๋วลิฟท์ 3 ภูเขาสามารถนำไปใช้ขึ้นลิฟท์ได้ทั้ง 3 สกีรีสอร์ท
ทางเชื่อมโดยลิฟท์และโรปเวย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. ถึง 19 มี.ค. 2023
(ตอนแรกกำหนดไว้ว่าจะเปิดวันที่ 7 ม.ค.)

【ช่วงเวลาที่ให้บริการรถบัส】

ชนิดตั๋ว 23 ธ.ค. 2022 ~ 10 ก.พ. 2023 / 20 มี.ค. ~ 26 มี.ค. 2023
ราคาตั๋วลิฟท์ในวันนั้น ราคาตั๋วลิฟท์ออนไลน์
ตั๋วลิฟท์ 3 ภูเขา 1 วัน ผู้ใหญ่ 6,500 เยน 6,000 เยน
เด็ก (6-12 ปี) 5,000 เยน 4,500 เยน
ผู้สูงวัย 6,000 เยน
ตั๋วลิฟท์ 3 ภูเขา 2 วัน ผู้ใหญ่ 12,000 เยน 11,000 เยน
เด็ก (6-12 ปี) 9,000 เยน 8,500 เยน
ผู้สูงวัย 11,000 เยน

【ช่วงเวลาที่ให้บริการลิฟท์และโรปเวย์】

ชนิดตั๋ว 11 ก.พ. 2023 ~ 19 มี.ค. 2023
ราคาตั๋วลิฟท์ในวันนั้น ราคาตั๋วลิฟท์ออนไลน์
ตั๋วลิฟท์ 3 ภูเขา 1 วัน ผู้ใหญ่ 7,500 เยน 6,000 เยน
เด็ก (6-12 ปี) 5,500 เยน 4,500 เยน
ผู้สูงวัย 6,500 เยน
ตั๋วลิฟท์ 3 ภูเขา 2 วัน ผู้ใหญ่ 12,000 เยน 11,000 เยน
เด็ก (6-12 ปี) 9,000 เยน 8,500 เยน
ผู้สูงวัย 11,000 เยน

※ราคาซีเนียร์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่านมาด้วย
※สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับกลางขึ้นไปของ โอโตนะ โนะ คิวจิสซึ คลับ เพียงโชว์บัตรจะสามารถซื้อตั๋วราคาซีเนียร์ได้
※ราคาเด็กสำหรับเด็กที่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษา
※เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปจะเป็นราคาเด็ก
※ ช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 2022 ถึง 10 ก.พ. 2023 และช่วงวันที่ 20 มี.ค. ถึง 26 มี.ค. 2023 จะมีแต่รถบัสให้บริการในการเชื่อมต่อไปยังลานสกีอื่น (ช่วงนั้นจะไม่มีลิฟท์หรือโรปเวย์ในการบริการเชื่อมไปยังลานสกีอื่น)

แผนที่เส้นทาง 3 ภูเขา

三山コースMAP