คอร์ส

แผนที่คอร์สสกี

แผนที่คอร์สสกี

■เล่นถาดเลื่อนได้ในบริเวณ

โซนเล่นกิจกรรมหิมะ เท่านั้น

■เกี่ยวกับการใช้มือถือขณะขึ้นลิฟท์

หากทำโทรศัพท์มือถือหล่นจากลิฟท์ หรือหล่นหายตามทางเล่นสกีจะตามหาได้ยาก แม้ว่าจะสามารถระบุตำแหน่งของการตกได้ การค้นหาจะถูกปฏิเสธหากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของทีมค้นหาได้แล้วแต่สถานการณ์ กรุณาอย่าใช้มือถือขณะขึ้นลิฟท์

■เกี่ยวกับการอุ้มเด็กขึ้นแชร์ลิฟท์

เมื่อนั่งลิฟท์กับเด็กเล็กที่ไม่ได้ติดแผ่นสกี กรุณาระมัดระวังเด็กด้วยการติดสายรัด หรืออุปกรณ์ในการอุ้มเด็ก รวมถึงขอความร่วมมือในการฟังคำแนะนำจากพนักงาน และปฎิบัติตามกฎและมารยาทของลานสกี

■กรุณาติดแผ่นสกีตอนนั่งลิฟท์ หรือขึ้นไปชมวิวด้วยการเดินขึ้นลิฟท์

กรุณาติดแผ่นสกีตามกฎการขึ้นลิฟท์ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามพนักงานได้ ในกรณีที่จะขึ้นลิฟท์ไปชมวิวที่ The Bell of Love กรุณาขึ้นได้แค่ลิฟท์ Barouche โดยการเดินไปขึ้นลิฟท์ได้

■เกี่ยวกับโซนห้ามเข้าของลานสกีกาล่า

เนื่องจากบริเวณนั้นอาจะเกิดหิมะถล่มหรือเสี่ยงเกิดอันตราย ห้ามออกนอกเส้นทางที่เกินไม้กั้น ตาข่าย และอื่นๆ ทุกกรณี

■ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนบินที่ลานสกีกาล่า

เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดอันตรายกับนักเล่นสกี และลิฟท์ และอื่นๆได้ จึงไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในลานสกีกาล่า

■ไม่อนุญาตให้เดินในทางเล่นสกี

เนื่องจากอาจเกิดอันตรายกับนักเล่นสกีสโนบอร์ดได้ การปีนเขาและเดินถ่ายรูปบนลาน จึงเป็นสิ่งต้องห้าม

■สำหรับอุปกรณ์สกีสโนว์บอร์ดที่ได้รับการรับรองจากบริษัทเรา

อุปกรณ์ที่ไม่สามารถติดกับสกีได้อย่างแน่นหนา หรือแยกออกจากเท้า มีโอกาสที่จะหล่นจากลิฟท์ หรือหล่นระหว่างคอร์สเส้นทางได้ เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้
สกี・ สโนบอร์ด・ แชร์สกี ・โมโนสกี ・เทเลมาร์คสกี ・ฟันสกี ・สโนบอร์ดแบบแยก บิ๊กฟู้ด・ สโนว์ฟู้ต
ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ได้
ถาดเลื่อน, สโนว์เรสเซอร์, สโนว์ไบค์ (สโนว์สกู้ท・ สโนว์โมโต・ จักรยานหิมะ・ SBX) สโนว์สเก็ตติ้ง, แอร์บอร์ด

※กรุณาเล่นถาดเลื่อนในบริเวณที่กำหนดให้
※อุปกรณ์ลื่นหิมะอย่างอื่นนอกเหนือจากข้างบน กรุณาสอบถามพนักงานก่อนว่าอนุญาตให้ใช้เล่นได้หรือไม่

■สิ่งที่ห้ามนำขึ้นกอนโดล่าและลิฟท์
  • วัตถุระเบิด ของเหลวไวไฟ (ยกเว้นไฟแช็กสำหรับสูบบุหรี่) สารระเบิด สารกัดกร่อน ก๊าซแรงดันสูง สารที่อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ ฯลฯ
  • เตาทำอาหาร (ไฟฟ้า, แก๊ส, เตาเทป)
  • สัตว์ (ยกเว้นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ไม่มีกลิ่นและอยู่ในกระเป๋าหรือกรงได้)
  • รายการที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ให้บริการ
  • สิ่งของที่ใหญ่เกินไป
  • นอกเหนือจากรายการในรายการก่อนหน้า รายการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารท่านอื่น เช่น ช้อนส้อม
ความสูงยอดบนสุด 1,181 เมตร
ความสูงจากพื้น 358 เมตร
ความแตกต่างของระดับความสูง 823 เมตร
เส้นทางที่ยาวที่สุด 2,500 เมตร
ความชันสูงสุด 33 องศา
พื้นที่ลาดชัน 70 ha
ลิฟท์ 11 ตัว
จำนวนคอร์ส 16 เส้นทาง
โซนพื้นที่ โซนเหนือ 6 คอร์ส, โซนกลาง 5 คอร์ส, โซนใต้ 4 คอร์ส, ทางลงเขา 1 คอร์ส
ภาพรวมคอร์ส คอร์สระดับเริ่มต้น 35%, คอร์สระดับกลาง 45%, คอร์สระดับสูง 20%
ระดับ โซน ชื่อคอร์ส ความยาวคอร์ส ระดับความชัน
ระดับต้น กลาง Melody 350 เมตร 12 องศา
Edelweiss 1,700 เมตร 10 องศา
เหนือ Swan 1,050 เมตร 15 องศา
Roman Holiday 720 เมตร 15 องศา
ใต้・ กลาง Batman เชื่อมต่อโซนใต้ ・โซนกลาง
ระดับเริ่มต้น-ระดับกลาง กลาง Entertainment 920 เมตร 20 องศา
ทางลงเขา Falcon 2,500 เมตร 20 องศา
ระดับกลาง ใต้ Eliza 1,000 เมตร 24 องศา
กลาง Grenoble 700 เมตร 23 องศา
Gigi 850 เมตร 23 องศา
เหนือ Broadway 700 เมตร 22 องศา
Super Broadway 450 เมตร 26 องศา
Joanna 250 เมตร 18 องศา
ระดับสูง ใต้ $2,600,000 340 เมตร 32 องศา
Bronco 700 เมตร 30 องศา
เหนือ Super Swan 160 เมตร 33 องศา

คอร์สและลิฟท์ที่เปิดให้บริการวันนี้

คอร์สที่เปิดให้บริการวันนี้

สถานะการเปิดให้บริการของแต่ละเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ

โซน หมวดหมู่ ชื่อคอร์ส เวลาเปิด
โซนกลาง ระดับต้น Melody ×
ระดับเริ่มต้น-ระดับกลาง Entertainment
ระดับต้น Edelweiss
ระดับกลาง Gigi
ระดับกลาง Grenoble
ลานเล่นหิมะ
โซนเหนือ ระดับกลาง Broadway
ระดับกลาง Super Broadway ×
ระดับต้น Swan
ระดับสูง Super Swan (เส้นทางขรุขระ)
ระดับต้น Roman Holiday A ×
ระดับต้น Roman Holiday B ×
ระดับกลาง Joanna A ×
ระดับกลาง Joanna B ×
สโนว์พาร์ค
โซนใต้ ระดับต้น Batman ×
ระดับสูง $2,600,000 (เส้นทางขรุขระ) ×
ระดับสูง Bronco A (เส้นทางขรุขระ) ×
ระดับสูง Bronco B (เส้นทางขรุขระ) ×
ระดับกลาง Eliza ×
คอร์สทางลงเขา ระดับเริ่มต้น-ระดับกลาง Falcon ×

○… กำหนดเปิดบริการ △…กำหนดเปิดบริการบางส่วน ×… ไม่เปิดให้บริการ

ตารางลิฟท์วันนี้

สถานะการเปิดให้บริการของแต่ละลิฟต์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพหิมะ
ขึ้นลิฟท์ Barouche ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น. (ลงเขาเวลาสุดท้าย 15:30 น.)

โซน ลิฟท์แต่ละตัว เวลาเปิด
โซนกลาง Diligence(กอนโดล่า 8 ที่นั่ง)
Coach(ลิฟท์ 2 ที่นั่ง)
Barouche(ลิฟท์ 4 ที่นั่ง)
Sociable(ลิฟท์ 4 ที่นั่ง)
Phaeton(ลิฟท์ 2 ที่นั่ง) ×
โซนเหนือ Victoria(ลิฟท์ 4 ที่นั่ง)
Chariot(ลิฟท์ 2 ที่นั่ง) ×
Tilbury(ลิฟท์ 3 ที่นั่ง) ×
Buggy(ลิฟท์ 3 ที่นั่ง) ×
โซนใต้ Laudau(โรปเวย์จุได้ 51 คน) ×
Waggonette(ลิฟท์ 2 ที่นั่ง) ×

○… กำหนดเปิดให้บริการวันนี้ ×… ไม่มีกำหนดให้บริการวันนี้ -… สิ้นสุดระยะเวลาให้บริการ