โรงเรียนสอนสกีภาษาต่างชาติ

โรงเรียนสอนสกีภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมีครูต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเรียนสกีหรือสโนบอร์ดระดับใดก็สามารถเรียนได้อย่างมั่นใจ สามารถจองเรียนได้ง่ายทางเวปไซต์