เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19

ลานสกีกาล่ายูซาว่าได้เตรียมมาตรการในการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกสนานกับลานสกีได้อย่างปลอดภัย
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกหมดห่วงกับโควิด-19 และมาสนุกกับหิมะได้เต็มที่

ขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาที่กาล่า

กรุณาเช็คสภาพร่างการก่อนเดินทาง

กรุณาลงแอพยืนยันการติดต่อ

ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณภูมิ

กรุณาใส่แมสหรือหน้ากากผ้า

กรุณาอย่าสนทนาเสียงดัง

กรุณาปฏิบัติตามมารยาทการไอ

ขอความร่วมมือในการใส่ถุงมือ

กรุณาล้างมือหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบ่อยๆ

กรุณารักษาระยะห่างจากคนรอบๆ

มาตรการสำคัญในการป้องกันโควิด-19

ตรวจสภาพร่างกายของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานใส่หน้ากากตลอด

มีน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมให้บริการตลอด

ระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างดี

มีมาตรการในการใช้กระเช้ากอนโดล่าและอื่นๆ

ติดตั้งแผ่นพาเนลป้องกันการแพร่ระบาด

ทำการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดรอบๆอย่างสม่ำเสมอ

มีแผ่นมาร์คจุดยืนรอเข้าคิว

ขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาที่กาล่า

กรุณาตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนมาถึงลานสกี

กรุณาตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนมาถึงลานสกี

ขอความร่วมมือในการลงแอพ COVID-19 Contact-Confirming Application (COCOA)

※กรุณางดการเดินทางมาลานสกีหากคุณตรงกับข้อใดข้อนึงต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น อุณภูมิสูงเกิน 37.5℃・มีปัญหาเรื่องรับกลิ่นหรือรับรสชาติ・ไอ・เจ็บคอ
  • ผู้เคยเข้าใกล้กับผู้ป่วยโควิด-19
  • ผู้มีความเสี่ยงเป็นโควิคจากครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
  • ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง และยังไม่ครบการกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน

ขอความร่วมมือในการวัดอุณภูมิ

จุดวัดอุณภูมิจะอยู่บริเวณทางขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
หากอุณภูมิเกิน 37.5 ℃ อาจมีการปฏิเสธการให้ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า

ขอความร่วมมือในการใส่แมสหรือหน้ากากผ้า

กรุณาใส่หน้ากาก หรือหน้ากากผ้าในบริเวณอาคาร, ลานสกี รวมถึงรถบัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
※ยกเว้นตอนสไลด์สกี

กรุณาอย่าใช้เสียงดัง

หากมีการไอหรือจาม กรุณาให้ความร่วมมือกับมารยาทในการไอ

โปรดสวมถุงมือตอนขึ้นสกีลิฟท์

ขอความร่วมมือในการล้างมือ・ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

มีการติดตั้งแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ โปรดล้างมือและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น

กรุณายืนตามจุดมาร์คตำแหน่งยืนระหว่างรอคิว และกรุณารักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นทั้งในอาคาร รวมไปถึงการใช้บริการร้านอาหาร

ทางลานสกีมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ล่ะส่วน

อื่นๆ

ขอความร่วมมือในการใช้เครดิตการ์ดหรือการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์