ซีซั่น 2018-2019 นี้จะเปิดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม

[เกี่ยวกับมาตรการการป่องกันไวรัสโคโรน่า]

ขณะนี้ที่กาล่ายูซาว่า
ได้มีมาตรการให้พนักงานใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้น
เราจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านหมั่นล้างมือให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

แผนที่กาล่า & วิธีการใช้ล็อคเกอร์

แนะนำกาล่า

YouTube

Instagram

โซเชี่ยลมีเดียร์