ค่าบริการของตั๋วขึ้นลิฟต์แต่ละประเภท
ตั๋วขึ้นลิฟต์ GALA ยูซาวะ ปี 2016- ปี 2017
ฤดูกาลหลัก
นอกฤดูกาล
ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ
วันที่ 17 ธ.ค. - 31 มี.ค.
วันที่ 1 เม.ย. - 7 พ.ค.
ผู้ใหญ่
เด็กประถม
ผู้สูงอายุ
ผู้ใหญ่
เด็กประถม
ผู้สูงอายุ
ตั๋ว 1 วัน
4,600 เยน
2,300 เยน
3,700 เยน
3,700 เยน
1,850 เยน
3,100 เยน
ช่วง 8.00 - 17.00 น.(สกี เซ็นเตอร์เปิดถึง 17.00 น.)
ตั๋ว 2 วัน
7,000 เยน
3,400 เยน
6,000 เยน
5,700 เยน
2,800 เยน
5,000 เยน
ตั๋วช่วงเช้า
3,400 เยน
1,600 เยน
3,000 เยน
2,800 เยน
1,300 เยน
2,500 เยน
ช่วง 8.00 - 13.00 น.
ตั๋วช่วงบ่าย
3,700 เยน
1,800 เยน
3,300 เยน
3,000 เยน
1,400 เยน
2,600 เยน
ช่วง 12.00 - 17.00 น.
ตั๋วไป-กลับ กอนโดล่า
1,300 เยน
650 เยน
1,300 เยน
1,300 เยน
650 เยน
1,300 เยน
ช่วง 8.00 - 17.00 น.
*สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสามารถใช้บริการลิฟต์สกีได้ฟรี
*ไม่สามารถขึ้นลิฟต์โดยที่ไม่สวมสกี/สโนว์บอร์ดได้ [ยกเว้นกอนโดล่า]
*ค่าบริการสำหรับผู้สูงอายุใช้ได้สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป กรุณานำสิ่งที่สามารถยืนยันอายุได้มาด้วย
สกี พาสแต่ละฤดูกาล
ช่วงเวลา
วันที่เริ่มจำหน่าย
การซื้อตั๋วใหม่
สิทธิพิเศษ
วันที่ 17 ธ.ค. - 7 พ.ค.
วันที่ 17 ธ.ค.
40,000 เยน
ส่วนลดโรงเรียนสกี 10%
วันที่ 1 ก.พ. - 7 พ.ค.
วันที่ 1 ก.พ.
31,000 เยน
วันที่ 1 มี.ค. - 7 พ.ค.
วันที่ 1 มี.ค.
21,000 เยน
วันที่ 1 เม.ย. - 7 พ.ค.
วันที่ 1 เม.ย.
11,000 เยน
*กรุณาสมัครโดยตรงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
*ส่วนลดของโรงเรียนสามารถใช้ได้เฉพาะคอร์สเรียนแต่ละฤดูกาล คอร์สเรียนในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
ตั๋วรวม 3 ภูเขา - GALA ยูซาวะ ・ยูซาวะ โคเก็ง ・อิชิอุจิ มารุยามะ
ไม่ว่าจะเป็นสกี รีสอร์ทไหนก็ล้วนเป็นสกี รีสอร์ทที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อรวมกันแล้วถือเป็นลานสกีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น สามารถใช้ลิฟต์ของสกี รีสอร์ททั้งหมดได้

ตั๋วรวม 3 ภูเขา [วันที่ 14 ม.ค. - 20 มี.ค.]
ผู้ใหญ่
เด็กประถม/ผู้สูงอายุ
ตั๋ว 1 วัน
5,100 เยน
4,200 เยน
ตั๋ว 2 วัน
8,100 เยน
6,600 เยน
ผู้สูงอายุใช้ตั๋วรวม 3 ภูเขาได้สำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป